Indie - Knihovny Palmových Listů, 9.5.2012

V roce 2010 jsem v indickém Dillí navštívil tamní knihovnu palmových listů. Fotoreportáž z této návštěvy je ke stažení zde.

Co říci ke knihovám palmových listů obecně ? Inu, před mnoha tisíci lety se mezi nás, lidi zrodila již vysoce vyspělá bytost, schopná ve své mysli zrušit veškerá časová omezení a vidět vše zároveň - minulost, současnost i budoucnost. Ten dotyčný se dokázal napojit na životy a osudy desítek tisíců lidí a sepsat je na palmové listy, jejichž obsahy se dochovaly dodnes. Listy jsou schraňovány v mnoha knihovnách, které se nacházejí především na jihu Indie. Jejich vykladači se nazývají Nádí - jde o profesi, které se učí celý život již od 5-ti let věku.

Je třeba si ale uvědomit, že listy byly psány před dlouhou dobou = jejich původní myšlenka a způsob užití se za tu dobu vytratila a stala se spíše komerční záležitostí. Vykladačů palmových listů, kteří s listy pracují tak jak je to správné je bohužel velmi, velmi málo. Většinou jde dnes o komerční záležitost - a lidem jsou říkány o jejich budoucnosti věci, které chtějí slyšet. Přesto i dnes existují knihovny/vykladači, kteří listy užívají a vykládají tak, jak je to správné.

Ale i setkání s "komerčními" vykladači může být zajímavým a hlubokým zážitkem. I oni jsou schopni nějakým záhadným způsobem odkrýt a poznat některé věci o kterých nemohou vědět. Předpověď budoucnosti - tak jak ji poskytují - je však příliš podrobná na to, aby to mohla být skutečná neochvějná pravda. Opravdu dobří Nádiové se spíše zaměřují na filozofii životního poznání a správnosti směru kterým dotyčný člověk jde, méně již na konkrétní doby a události které ho čekají.

Kvalitní Nádí lze poznat i podle toho, je jim nejde až tak o peníze, ale berou výklady především jako formu pomoci a služby druhým =  chudému neodmítnou výklad třeba i zadarmo.

Palmové listy si v Indii není možno koupit ani odvézt, ale je možno si "ten svůj" nafotit.Usmívající se

 

 

 

 

 

 

 

 

Created by pc.malan.cz
Přihlášení
jméno heslo
zavřít
přihlásit se