Podíváme-li se na všechna existující světová náboženství, je patrné, že na jejich počátku byl vždy nějaký výjimečný člověk, který ve své době dal lidem silné, dobré filozofické učení a  duchovní/boží zákony... To učení mělo vždy takovou sílu, pravdivost a přesvědčivost, že se postupně rozšířilo (dávno po smrti toho, kdo je dal lidem) a stalo se z něj to, čemu říkáme náboženství.

Tito lidé - nazýváme je "přinašeči" (www.dub.cz) se životní pravdy od nikoho neučili, znalost božích zákonů jim byla dána přímo, bezprostředně. Jejich nauka se však bohužel vždy, díky lidské nedokonalosti (chtění, překládání do jiných jazyků, sekty ap.), časem zákonitě zdeformuje a hodně z původního učení se postupně ztrácí...

A přitom na počátku všichni přinašeči káží totéž, tytéž zákony a pravdy, jen přizpůsobené době a příslušnému vlivu.

Tuto myšlenku krásně vyjadřuje chrám „Baháí House of Worship“, stavba, která se nachází v indickém Dillí, dokončená r v. 1986, financování na bázi dobrovolných příspěvků.

chram.JPG


Tento chrám není zasvěcen žádnému náboženství, naopak, vyjadřuje myšlenku že veškerá světová náboženství mají jeden a tentýž základ. Chrámů Baháí existuje ve světě více, najdeme je například v Austrálii, Panamě, Německu, USA…

Je jisté, že příchod takového člověka (přinašeče) má vždy veliký význam pro celé lidstvo. Proč by ale něco tak důležitého mělo být zcela náhodné ? To přece není možné - nemělo by to smysl - tak tenhle svět přece nefunguje a nemůže fungovat...

Tak zásadní věc se musí nezbytně dít v pravidelných rytmech, a zcela logicky by měla nastávat vždy, když dochází ke střídání vlivů (podrobněji na www.dub.cz) . Prostě přinašeč se rodí vždy s nástupem nové doby, tak, aby ji mohl pomoci připravit. Za svého života nebývá nikdy poznán, trvá to desetiletí a staletí než se jeho učení - díky své síle, pravdivosti a přesvědčivosti rozšíří. Bohužel se však také časem jeho učení - díky lidské nedokonalosti - zkreslí a překroutí. A tak je zapotřebí aby po uplynutí odpovídající doby (asi 2.000 let) přišel přinašeč nový a znovu lidem dal čisté učení. A tak se to opakuje pořád dál...

Pravdy, které přinašeči dávají lidem vůbec nejsou založeny na víře. Víra zde není to, co je zapotřebí. Tím je pochopení. Pokud pochopíte, celý svět se vám pak složí do jednoho jediného nádherného obrazu, jako skládačka. A pak už nevěříte, pak už prostě a jednoduše víte, že to tak je a že jinak to být vůbec nemůže. Najednou vše dává smysl a řád. A to je nádhera.

I poslední přinašeč již přišel a odešel. Přesto však dnes máme všichni možnost, seznámit se s duchovními zákony dnes ještě v jejich ryzí, nezkreslené podobě.

Svědectví o podobnosti a stejném základu všech světových náboženství nám podává i voda v podobě zmrzlých krystalků (krystalizace vody vždy ovlivněné názvem konkrétního náboženského směru, autor p. Masaru Emoto)

budhismus.jpg

Buddhismus

hinduismus.jpg

Hinduismus

islam.jpg

Islám

 

krestanstvi.jpg

Křesťanství

judaismus.jpg

Judaismus

vsechna_nabozenstvi.jpg

Všechna náboženství

 


Created by pc.malan.cz
Přihlášení
jméno heslo
zavřít
přihlásit se